S*DanDara's Sandy Dee


Sandy 1,5 år, hun har en nydelig look og vakre mørke øyne


Sandy 1,5 år, hun har en nydelig look og vakre mørke øyne


4,5 mån


4,5 mån


4,5 mån


4,5 mån


10 v


8 v