S*DanDara's Kiss N`Cry

RAG n03 / Hunn


Cry 2 år har utviklet seg til en dame med et vakkert hode


Cry sin profil 4 mnd gammel
Cry 4 mnd før sin første utstilling (både i galleriet och som huvudbild under presentation av honor)<< Tillbaka till kuller